Top

(Be)leefbare Schelde

Vrijbuiter v.o.f. maakt deel uit van het EU – project (Be)leefbare Schelde.

De overkoepelende doelstelling van het (Be)Leefbare Schelde project is: Het toeristisch ontwikkelen van de grensoverschrijdend Schelde Delta regio als versneller voor de duurzame, sociale, en culturele ontwikkeling van het toekomstig UNESCO Global Geopark (aUGGP) Schelde Delta. Met bestaande en nieuwe toeristische Poorten, Parels, routestructuren en beleefroutes wordt het verhaal van het heden, het verleden en de toekomst van het gebied aan haar bezoekers als eenheid getoond en beleefbaar gemaakt. De rol van de Vrijbuiter in dit project is met het schip de parels van de Oosterschelde met elkaar te verbinden.

interreg