Top

(Be)leefbare Schelde

Vrijbuiter v.o.f. maakt deel uit van het EU – project (Be)leefbare Schelde.

De overkoepelende doelstelling van het (Be)Leefbare Schelde project is: Het toeristisch ontwikkelen van de grensoverschrijdend Schelde Delta regio als versneller voor de duurzame, sociale, en culturele ontwikkeling van het toekomstig UNESCO Global Geopark (aUGGP) Schelde Delta. Met bestaande en nieuwe toeristische Poorten, Parels, routestructuren en beleefroutes wordt het verhaal van het heden, het verleden en de toekomst van het gebied aan haar bezoekers als eenheid getoond en beleefbaar gemaakt. De rol van de Vrijbuiter in dit project is met het schip de parels van de Oosterschelde met elkaar te verbinden. Vrijbuiter Zeilen werkt mee aan de volgende deelprojecten:

Waterverbinding Oosterschelde (Bestaan en werken)

Het ambacht van het zeilen van oude vrachtschepen is waardevol cultureel erfgoed dat in stand gehouden dient te worden. Zeker met het oog op duurzaam vervoer kunnen hier innovatieve koppelingen richting de toekomst liggen. De Vrijbuiter is ook mede gericht op het voortgezet onderwijs in de beroepsoriëntatie leren en werken in maritieme sector. Een sector die sterk geworteld is in de Scheldedelta. Bovendien is varend erfgoed van toeristische waarde, omdat het een waterbeleving geeft die verder gaat dan een passief consumerende bezigheid. Het vraagt actie en voelt avontuurlijk. Bovendien geeft het in combinatie met maatschappelijke relevantie ook een betekenisvolle beleving.

Waterverbinding Oosterschelde (Zilt en zoet)

Werken met streekproducten, werken met korte ketens, bewustwording en draagvlak krijgen voor duurzaam en regionaal eten met een gunstige duurzaamheids footprint is waar we in de Scheldedelta aan werken. De geologie, het water en bodemsysteem geven de mogelijkheid voor een gevarieerdheid aan streekproducten. Het is aan de mens dat te benutten en ook te (weer meer leren) waarderen. De Vrijbuiter gaat hier een schakel in vormen door streekproducten via duurzaam vervoer van producent/teler naar afnemer te vervoeren. Dit in combinatie met het vervoer van passagiers die dan ook via storytelling het verhaal van de streekproducten en de wijze van transport verteld krijgen.

Goed logo