Top

De groene Zeeuwse compagnie

De Vrijbuiter is het eerste erfgoedschip (platbodem) in Zeeland dat volledig wordt geëlektrificeerd. Het betreft een uniek demonstratieproject waarmee wordt aangetoond dat de Vrijbuiter door elektrificatie zal voldoen aan de in Nederland gestelde Klimaatdoelen (2030). De ervaring (techniek, ombouw, financiering, organisatie, planning) die hiermee wordt opgedaan, zal ingezet worden om meerdere erfgoedschepen (platbodems) te elektrificeren. Zodat zal worden voldaan aan de eisen die de Groene Zeeuwse Compagnie (in oprichting) aan haar vloot stelt en nieuwe geëlektrificeerde platbodems zich daarbij aan kunnen sluiten. Op deze wijze zal in Zeeland de eerste vloot in Nederland ontstaan van erfgoedschepen die geen Co2, NoX en stikstof zullen uitstoten.
De Groene Zeeuwse Compagnie heeft ten doel om beurtvaart (vervoer van goederen) te combineren met ecotoerisme en voorlichting over natuur in Nationaal Park de Oosterschelde als onderdeel van Natura 2000 gebied in Zeeland.
De Provincie Zeeland ondersteunt dit initiatief van harte in zowel woord als daad door cofinaciering (ZIS-demo) van dit project ter beschikking te stellen.
Het projectmanagement wordt gedaan door Aqua Business Development uit Zeeland.
provincie-zeeland